Droga światła z Janem Pawłem II

4 kwietnia 2016r. społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu przeżywała 11 rocznicę odejścia do domu Ojca świętego Patrona. Z tej okazji uczniowie, dyrekcja i grono pedagogiczne uczestniczyli w kościele parafialnym w nabożeństwie Drogi światła. Przyglądnęli się 14 spotkaniom Pana Jezusa Zmartwychwstałego z uczniami. Słuchali rozważań zaczerpniętych z nauczania św. Jana Pawła II i nawiązujących do Jego posługi Następcy św. Piotra. Dostrzegali jak Chrystus Zmartwychwstały rozświetlał swym blaskiem drogi życia Karola Wojtyły. Wspólnie śpiewali radosne pieśni mówiące o Zmartwychwstałym Panu. Ze spotkania z Jezusem wyszli umocnieni, by być „pochodniami, które płoną pośród świata” według słów swojego Patrona. Odśpiewany z mocą hymn naszej szkoły był przypomnieniem zadań, do których jako społeczność szkolna, której patronuje św. Jan Paweł II, jesteśmy wezwani.

 

Po powrocie do szkoły, przed pomnikiem Patrona delegacja złożyła kwiaty i wspólnie odśpiewaliśmy Barkę, do której tak często odwoływał się Jan Paweł II.