Czuwanie dekanalne

Pielgrzymka do Lipnicy Murowanej

Odpust ku czci świętego Szymona w Lipnicy Murowanej