GroupImage

Chronologiczny wykaz znanych księży proboszczów w parafii

Jan plebanus ecclesiae de Visnice wspomniany w rachynkach świętopietrza z lat 1325 - 1327
Jan kapelan de Visznicz wspomniany przez dokument z 1389 roku
Mikołaj pleban de Wiśnicze wspomniany przez dokument z 1398 roku
ks. Kantorek Mikołaj od roku 1443
ks. Stanisław August Piotrowski prepozyt od roku 1727
ks. Antoni Piątkiewicz prepozyt w latach 1742 - 1758
ks. Jan Szylder 1758 - 1778
ks. Sebastian Szafrański 1818 - 1836
ks. Wincenty Świetliński 1837 - 1870
ks. Wincenty Wąsikiewicz 1870 - 1896
ks. Franciszek Ręczka 1896
ks. Franciszek Xawery Ratowski 1896 - 1922
ks. Antoni Gawęda 1922 - 1970
ks. Stanisław Jakubas 1970 - 2003
ks. Ryszard Kołodziej 2003 - do dziś
Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. św. Wojciecha w Starym Wiśniczu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.