GroupImage

Caritas Parafialny

Parafialny Oddział Caritas – to przede wszystkim przez niego Caritas dociera do potrzebujących i świadczy im swoją pomoc.

Praca członków Parafialnego Oddziału Caritas jest wspierana przez innych wiernych, którzy poświęcają się służbie na rzecz osób znajdujących się w jakiejkolwiek trudnej sytuacji, z której nie potrafią wyjść o własnych siłach.

Zadaniem Parafialnego Oddziału jest:

  1. Mobilizowanie całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia i dążenie do tego, aby parafia stawała się wspólnotą eucharystyczno-charytatywną przez zachęcanie wiernych do pełnienia uczynków miłosierdzia.
  2. stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy;
  3. przeprowadzanie zbiórek i przyjmowanie ofiar na działalność charytatywną;
  4. organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy duchowej i materialnej osobom potrzebującym na terenie parafii.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. św. Wojciecha w Starym Wiśniczu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.