GroupImage

Dziewczęca Służba Maryjna

Dziewczęca Służba Maryjna jest wspólnotą dziewcząt, które zdecydowały się zawierzyć swoje życie Maryi i na Jej wzór wzrastać w wierze oraz w pięknym człowieczeństwie. Ich głównym zadaniem jest Służba Maryi, czyli rozsławianie Jej postawy i życia. Pragną, aby jak najwięcej dziewcząt brało przykład z Maryi, a przez swoją postawę dawały przykład rówieśnikom. Pragną poznawać życie Maryi, Jej postawy, uczyć się od Niej bycia posłusznym, milczącym, ofiarnym i poznane cechy Maryi wcielać w życie.

Na spotkaniach poruszane są tematy związane z życiem Maryi oraz Jej Syna Jezusa, także o Świętych. Po omówieniu tematu jest także czas na różne gry i zabawy.

W trakcie formacji realizowane jest Pięć zadań dziecka Maryi:

  1. Maryi uczę się chętnego posłuszeństwa. (posłuszeństwo)
  2. Od Maryi uczę się żyć w zgodzie z innymi. (wspólnota)
  3. Od Maryi uczę się prawdziwej radości. (radość)
  4. Od Maryi uczę się wybierać to, co trudne. (ofiara)
  5. Od Maryi uczę się kochać Jezusa. (przyjaźń z Jezusem)

Dziewczęca Służba Maryjna w naszej parafii liczy 37 dziewcząt. Są to dziewczyny od klasy czwartej do klasy ósmej. Główną Patronką jak i przewodniczką jak sama nazwa grupy wskazuje jest oczywiście Matka Boża. I to od Niej trzeba uczyć się naśladowania Chrystusa i podążania za Nim.

Dziewczęcej Służby Maryjnej odbywają się w każdą sobotę o godzinie 10.00. W okresie wakacyjnym spotkań nie ma.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. św. Wojciecha w Starym Wiśniczu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.