GroupImage

Liturgiczna Służba Ołtarza

Najmłodsi z grona Liturgicznej Służby Ołtarza to aspiranci - chodzą do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Nieco starsi są ministrantami. Ich głównym zadaniem jest posługa podczas Mszy Świętej i nabożeństw, dawanie sygnałów dzwonkami, oraz noszenie symboli (krzyża, akolitek, kadzidła).
Zbiórki ministrantów odbywają się w ciągu roku szkolnego w piątki, przed wieczorną Mszą Świętą.

W naszej parafii jest także wspólnota lektorów. Są to chłopcy od klasy szóstej do klas ponadgimnazjalnych. Lektorzy bardzo często angażują się w prace przy plebanii oraz kościele. Lecz ich najważniejszym zadaniem jest mężne głoszenie Słowa Bożego oraz służenie przy Mszy Świętej.
Zbiórki Lektorów odbywają się w każdą sobotę o godz. 8.00 W okresie wakacyjnym spotkań nie ma.

10 ZASAD MINISTRANTA I LEKTORA

  1. Ministrant i lektor kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza.
  2. Ministrant i lektor służy Chrystusowi Panu w ludziach.
  3. Ministrant i lektor rozwija w sobie Boże życie.
  4. Ministrant i lektor pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
  5. Ministrant i lektor poznaje liturgię i nią żyje.
  6. Ministrant i lektor modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
  7. Ministrant i lektor jest dobrym synem i bratem.
  8. Ministrant i lektor swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  9. Ministrant i lektor przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
  10. Ministrant i lektor podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. św. Wojciecha w Starym Wiśniczu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.